Οι κάδοι για μπάζα που διαθέτουμε ξεκινούν από 2-3 κμ οι μικροί κάδοι και φτάνουν στα 7-8 κμ οι μεγάλοι κάδοι.

Οι τιμές ξεκινούν από 59 ευρώ για επί τόπου φόρτωση του μικρού κάδου.

Επίσης διαθέτουμε φορτηγό με αρπάγη και μεγάλη καρότσα 35κμ για αποκομιδή απορριμμάτων και κλαδιών χωρίς την χρήση δικού σας προσωπικού.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.